Wycieczka zawodoznawcza

Świętokrzyska WK OHP zorganizowała wycieczkę dla młodzieży do zakładów autobusowych w Starachowicach.

Wzięli w niej udział wyróżniający się uczestnicy w zawodach mechanika i elektromechanika pojazdów samochodowych oraz kierowcy-mechanika z jednostek OHP z Kielc, Skarżyska-Kamiennej i Starachowic.

Młodzież zwiedziła działy i hale, od produkcji komponentów, lasery, budowę szkieletów autobusowych, lakierowanie i centrum klejenia, aż do montażu autobusów. Przewodnik z ramienia firmy zapoznał uczestników z historią i rolą przedsiębiorstwa w rozwoju gospodarczym regionu, jak również fizycznymi czynnikami środowiska pracy, urządzeniami, technologiami oraz produktami firmy Man Bus Sp. z o.o.

Realizatorem wycieczki było Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrowcu Świętokrzyskim -jednostka funkcjonująca w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.