Wybrali przedstawicieli

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim odbył się w dniach 29-30 października Wojewódzki Zjazd Rady Młodzieży OHP, w którym uczestniczyli przedstawiciele Rad Młodzieży z jednostek opiekuńczo-wychowawczych podległych Lubelskiej WK OHP.

Młodzież wzięła udział w spotkaniu z psychologami oraz warsztatach z rękodzieła artystycznego, w trakcie których wykonano m.in. efektowne ramki.

Przeprowadzono także wybory władz samorządowych do Wojewódzkiej Rady Młodzieży. W wyniku głosowania Przewodniczącą została uczestniczka Hufca Pracy w Chełmie Julia Mazur, funkcję zastępcy będzie pełnił wychowanek Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim Dominik Borysławski. Stanowisko sekretarza obejmie Małgorzata Wołowska z hufca w Kraśniku.

Do Wojewódzkiego Klubu Aktywnych zakwalifikowali się: Sebastian Szurowski z OSiW w Zamościu, Dominika Antoniewicz z HP w Chełmie i Gabriela Polak z HP w Puławach.