Wrocław: Rada Programowa

Połączona Rada Programowa Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP z Oleśnicy odbyła się 3 czerwca 2019 r.

Jej głównym tematem była działalność OHP w zakresie kształcenia i wychowania. Zebranych powitała Wojewódzka Komendant OHP Bernadetta Brożyna, po czym głos zabrała doradca zawodowy z MCK OHP w Ziębicach Wioletta Wolny, która omówiła rolę doradcy zawodowego w procesie naboru uczestników OHP.

W dalszej części spotkania starszy specjalista ds. szkolenia ogólnego i zawodowego Justyna Sobaś przedstawiła temat „Warunki naboru uczestników do jednostek OHP na Dolnym Śląsku”. Kierownik internatu Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach Anna Amborska oraz pedagog w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich Jolanta Tańcula zaprezentowały działalność swoich jednostek. Z kolei o działaniach Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy mówiła zastępca dyrektora Wioletta Leśniowska.

  

Po zakończeniu wystąpień odbył się panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy spotkania jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie współpracy w zakresie naboru uczestników do jednostek OHP.

W Radzie Programowej uczestniczyli m.in.: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski, Inspektor Ochrony Danych – Pełnomocnik ds. obronnych Komendy Głównej OHP Krzysztof Sikora, Doradca ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i kombatanckimi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Damian Mrozek, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Bartosz Kotecki, Wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Maria Leśniak, dyrektorzy szkół, pracodawcy, pracownicy OHP.