Wręczenie zaświadczeń

Dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Jeleniej Góry (Dolnośląska WK) przyszedł czas na wręczenie końcowych zaświadczeń.

Zostały na nich wyszczególnione wszystkie formy wsparcia w jakich młodzi ludzie mieli możliwość brać udział podczas trwania projektu, podnosząc swoje umiejętności, kwalifikacje i zdobywając nową wiedzę. Były to grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, warsztaty z kreowania wizerunku, kurs zawodowy na operatora koparko-ładowarki i trzymiesięczny staż zawodowy.

Udział w projekcie spowodował, że wielu z uczestników zmieniło swoje spojrzenie na świat. Dla niektórych z nich była to szansa zmiany na lepsze z nowymi kwalifikacjami i możliwością podjęcia pracy w zawodzie deficytowym i jak najbardziej pożądanym na rynku pracy. Część uczestników podjęło już pracę u pracodawców, u których odbywało staże.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych