Wręczenie certyfikatów

24 stycznia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku-Białej (Śląska WK) odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

W spotkaniu podsumowującym wzięli udział uczestnicy oraz kadra OHP, która miała okazję prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, jak również pomagać młodzieży w trakcie trwania projektu.

Uczestnicy skorzystali ze wsparcia w formie warsztatów indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz zajęć ze stylistą. Ukończyli kursy zawodowe oraz kursy ogólnorozwojowe związane z obsługą komputera, w tym podstawowy kurs komputerowy oraz prawa jazdy kat. B. Kluczowym etapem projektu były staże zawodowe u lokalnych pracodawców.