„Wołyń 2018. ReMisja”

Od 9 do 24 sierpnia odbyła się 11. doroczna wyprawa z Lublina na Wołyń, podczas której prowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne na cmentarzach, gdzie spoczywają Polacy. Wzięło w niej udział około 100 osób.

Głównymi organizatorami tegorocznego wyjazdu na Wołyń były lubelskie instytucje: Fundacja Niepodległości i Ochotnicze Hufce Pracy. W tym roku do organizatorów dołączyli: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Trzy kropki”. Partnerami w projekcie byli: Konsulat RP w Łucku, Lubelskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, parafia pw. Świętego Krzyża w Lublinie, Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej, Solidarni 2010. Projekt zrealizowany dzięki środkom finansowym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Pierwszymi kwaterami na tegorocznym szlaku był Tarnopol – Taurów. Stąd, podobnie jak z kolejnych kwater uczestnicy wyprawy codziennie wyruszali do położonych w pobliżu cmentarzy. W czasie pobytu porządkowano cmentarze w Taurowie, Kozłowie, Łozowej, Chodaczkowie Wielkim, Romanówce, Romanowym Siole, Kujdańcach, Zabojkach, Draganówce, Horodyszczach, Tarnopolu, Szlachtyńcach, Strusiowie, Berezowicy Dużej, Płotyczy, Szumsku, Wiśniowcu Starym, Ostrogu, Szklinie, Skurczach, Nieświczu, Różyszczach, Beresteczku, Hołobach, Koniuchach, Horochowie, Chobutach, Kiwercach.

Na innych polskich cmentarzach zostały zapalone znicze, m.in. w Dubnie, Kowlu, Rymaczach, Lubomlu, Ostrówkach.

W ramach wyprawy odbyły się także zajęcia o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, w tym m.in. wycieczka krajoznawcza do Zbaraża, zwiedzanie Tarnopola, Wiśniowca Starego i Łucka.

Organizatorzy projektu „Wołyń 2018. ReMisja” zapewnili wszystkim uczestnikom obozu zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie na terenie Ukrainy oraz transport z Lublina na Wołyń i z powrotem w pojazdach opłaconych przez organizatorów (wynajęte autobusy lub busy). Organizatorzy nie zwracali kosztów przejazdu pojazdami prywatnymi lub środkami komunikacji międzynarodowej (autobusy kursowe, pociągi), którymi uczestnicy projektu docierali lub wyjeżdżali w trakcie trwania obozu.

Projekt „Wołyń 2018. ReMisja” jest kontynuacją działań na Ukrainie rozpoczętych w 2008 r. i kontynuowanych rokrocznie. Jego idea sprowadza się do wspólnej (międzypokoleniowej i międzynarodowej) akcji porządkowania polskich cmentarzy na Wołyniu i ukraińskich w Polsce. Sierpniowy obóz był kulminacją działań projektowych. Poprzedził go cykl realizowanych zadań, których celem było przygotowanie uczestników do udziału w obozie (rekrutacja, warsztaty filmowo-fotograficzne, rajd szlakiem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK po Lubelszczyźnie), natomiast po zakończeniu obozu wakacyjnego będą kontynuowane działania związane z ideą projektu (porządkowanie ukraińskich cmentarzy w Polsce, wydanie folderu poświęconego jednemu z wybranych cmentarzy, zbiórka zniczy na cmentarze kresowe oraz wystawa dokumentująca całość zrealizowanych zadań). W projekcie biorą udział Polacy i Ukraińcy.

Przez lata nawiązano serdeczne kontakty z lokalnymi władzami ukraińskimi i mieszkańcami odwiedzanych miejsc. Obóz ma charakter survivalowy, edukacyjny i integracyjny, ale tak naprawdę w tej sztafecie pokoleniowej liczy się uścisk ręki wymieniany z wielkimi duchami przeszłości.

Zdjęcia zostały wykonane podczas ubiegłorocznej wyprawy na Wołyń.