Wojewódzkie rozpoczęcia

Uczestnicy OHP w całej Polsce rozpoczęli rok szkoleniowy 2019/2020.

Podkarpacka WK

Uroczysta inauguracja Podkarpackiej WK odbyła się 11 września w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu.

Młodzież razem z kadrą OHP i zaproszonymi gośćmi zgromadziła się na mszy świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Iwoniczu, sprawowanej przez ks. proboszcza Kazimierza Gierę, ks. katechetę Michała Bestera oraz duszpasterza wojewódzkiego OHP ks. Czesława Matułę. Wychowankowie OHP czytali Słowo Boże, modlitwę wiernych i przynieśli w procesji dary ołtarza. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali do iwonickiego Ośrodka, gdzie nastąpiła dalsza część programu.

Po odśpiewaniu hymnu głos zabrał Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś, który przywitał gości, a wśród nich: wicewojewodę podkarpackiego Lucynę Podhalicz, wicestarostę powiatu krośnieńskiego Andrzeja Guzika, Komendanta Miejskiej Policji w Krośnie młodszego inspektora Leszka Buryłę, podinspektora Alinę Pieniążek z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, p.o. dyrektora Zespołu Szkół przy OSiW w Iwoniczu Monikę Muller, uczestników oraz kadrę OHP, a także nauczycieli.

Do zebranych swoje słowo skierowała wicewojewoda Lucyna Podhalicz, która zachęcała młodzież do tego, aby nigdy nie traciła nadziei, nawet wtedy, kiedy przyjdzie jej zmierzyć się z bardzo trudnymi sytuacjami życiowymi, żeby umiała wyznaczyć sobie cele i dążyć do nich, a pomocą będą im służyć m.in. wychowawcy, doradcy zawodowi czy pośrednicy pracy. Głos zabrał również wicestarosta powiatu krośnieńskiego Andrzej Guzik, który podkreślił, że w dążeniu do wyznaczonego celu potrzebna jest również dobra współpraca jednostek OHP z dyrekcją i nauczycielami szkół.

Z kolei aspirant Jerzy Ossoliński z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie omówił zagrożenia w przestrzeni wirtualnej. Przestrzegł przed mową nienawiści, hejtem, złym postępowaniem w cyberprzestrzeni, które może naruszać dobra osobiste innych i w ten sposób stać się przestępstwem karanym przez prawo.

Na zakończenie absolwentka iwonickiego Ośrodka Sylwia Widz wykonała dwie piosenki „Kocham Cię życie” Edyty Geppert oraz „To co mam” Anny Jantar. Zebrani zaśpiewali wspólnie „Barkę”, oddając tym samym cześć Patronowi Ochotniczych Hufców Pracy –świętemu Janowi Pawłowi II.

Pomorska WK

Uczestnicy OHP, kadra pedagogiczna oraz zaproszeni goście brali udział w odbywającym się 10 września w 11-23 Hufcu Pracy w Słupsku Wojewódzkim Rozpoczęciu Roku Szkoleniowego 2019/2020.

W swoim wystąpieniu Wojewódzki Komendant OHP Adam Matuszewski zachęcał młodzież do kształtowania własnego rozwoju zawodowego i zdobywania nowych umiejętności. Z kolei przedstawicielka Rady Młodzieży słupskiego 11-23 hufca Natalia Kottlenga życzyła kadrze OHP, nauczycielom i pracodawcom wielu sukcesów w życiu zawodowym.

Część oficjalną uroczystości zakończyło pożegnanie komendanta miejscowego hufca Bogumiły Biechońskiej, która przeszła na zasłużoną emeryturę. Wręczając kwiaty Wojewódzki Komendant OHP Adam Matuszewski podziękował Jej za zaangażowanie i dziewiętnastoletnią pracę w Ochotniczych Hufcach Pracy. Podziękowania za kilkanaście lat współpracy złożył też komendant sąsiedniego 11-19 Hufca Pracy Piotr Wojciechowski.

W części artystycznej wystąpiła młodzież, która śpiewem i recytacją wierszy powitała nowy rok szkoleniowy 2019/2020. Wojewódzkie Rozpoczęcie Roku Szkoleniowego było szczególnie ważne dla młodych ludzi rozpoczynających przygodę z OHP. Jest to okazja do poznania tradycji i zwyczajów hufca oraz nawiązania pierwszych znajomości.