Wojewódzki Konkurs Multimedialny

Wielkopolska WK OHP w Poznaniu wyłoniła 18 czerwca 2020 r. laureatów Wojewódzkiego Konkursu Multimedialnego pn. „Poznański Czerwiec 1956 r”.

Temat konkursu nawiązywał do protestów robotników poznańskich zakładów im. H. Cegielskiego spowodowanych warunkami pracy, płacy oraz ogólną sytuacją polityczno-gospodarczą w Polsce. Nazywany dzisiaj pierwszym strajkiem w powojennej Polsce przyniósł tragiczny bilans ofiar, jak również późniejszych represji. Ważnym faktem jest również to, iż ze strajkującymi robotnikami solidaryzował się nie tylko Poznań, nie tylko województwo, ale cały kraj.

Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do poznawania trudnych dziejów naszej Ojczyzny. Przedsięwzięcie kształtowało postawę patriotyczną uczestników OHP, popularyzowało i doskonaliło umiejętności pracy z programami multimedialnymi oraz zachęcało uczestników do prezentowania swoich umiejętności twórczych.

Zadaniem młodzieży było przedstawienie przebiegu wydarzeń „Poznańskiego Czerwca”, jego genezy oraz skutków, a także konsekwencji dla ludności Poznania i całego kraju. Prace oceniali: Sławomir Zaprzałka – Koordynator ds. Kształcenia i Wychowania WWK OHP, Magdalena Pruchnik – Specjalista ds. organizacji jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz Bartosz Bogusz – Specjalista ds. Kształcenia.

Zwycięzcą został Krystian Firański z Hufca Pracy w Kaliszu (24,5 pkt – zdjęcie u góry), drugie miejsce zajęła Weronika Woźniak z Hufca Pracy w Krotoszynie (24 pkt), a trzecie miejsce przypadło Weronice Kędziorze z Hufca Pracy w Gostyniu (23,5 pkt). Wyróżniono trzy prezentacje: Mateusza Hedeszyńskiego z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie, Kamila Majchrzaka z Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim oraz Estery Bek z Hufca Pracy w Turku (wszyscy zdobyli po 23 pkt).