Komendant Główny OHP w Gołdapi

Komendant Główny OHP Marek Surmacz (pierwszy z lewej) oraz jego zastępca Wojciech Szewczyk (pośrodku) w rozmowie z kierownikiem warsztatów szkoleniowych CKiW w Gołdapi Janem Predko.


Komendant Główny OHP Marek Surmacz  wraz ze swoimi zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem przebywał w dniach 20-21 września z wizytą w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.

goldap2
Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz z ze swoim zastępcą Renatą Wicha podczas zwiedzania warsztatów szkoleniowych CKiW.

Była to okazja do spotkania się z kadrą gołdapskiego Centrum i omówienia bieżących działań podejmowanych w jednostce, a także zadań planowanych do realizacji w najbliższym czasie. Komendant i jego zastępcy zwiedzili budynek dydaktyczno-administracyjny, internat, stołówkę, warsztaty szkoleniowo-produkcyjne, jak również Hotel Szkoleniowy OHP.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi umożliwia młodym ludziom zdobycie wykształcenia na poziomie gimnazjum i szkoły zawodowej. Obecnie jednostka, mająca swoją bazę szkoleniową, kształci uczestników, którzy zdobywają kwalifikacje w zawodach mechanika pojazdów samochodowych, kucharza, ogrodnika, stolarza, murarza, ślusarza. W wolnym czasie Centrum organizuje dla swoich podopiecznych liczne zajęcia sportowo-kulturalne oraz pomaga w rozwijaniu ich zainteresowań.

goldap3  goldap4