Podkarpackie konkursy

15 czerwca br. w Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie OHP rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pn. „Wiosna, ach to Ty”.

Jego celem było rozbudzenie w młodzieży potrzeb własnej aktywności artystycznej, kształtowanie postaw twórczych młodzieży, rozbudzenie pasji zajmowania się fotografią, wskazanie nowych alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, nauczenie uczestników wyrażania swojej ekspresji poprzez fotografię oraz rozwijanie znajomości obsługi programów komputerowych.

Wybór najlepszych prac nie był łatwy, ponieważ na konkurs wpłynęło 67 zdjęć ze wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych PWK OHP. Komisja w składzie: Agnieszka Kozielewicz, kierownik Zespołu Kadr i Administracji, Michał Ulman, główny specjalista ds. informatycznych oraz Monika Obrębowska-Czwórnóg, specjalista ds. imprez KO i promocji przyznała pierwsze miejsce Monice Rachwalskiej z 9-8 Hufca Pracy w Sanoku, drugie – Joachimowi Bratusiowi z 9-13 Hufca Pracy w Przemyślu, natomiast trzecie – Andżelice Zielińskiej z 9-17 Hufca Pracy w Stalowej Woli. Wyróżniono również: Karola Kiferlinga z 9-1 Hufca Pracy w Rzeszowie, Mikołaja Urbana z 9-9 Hufca Pracy w Krośnie, Wiktorię Nagórską z 9-10 Hufca Pracy w Krośnie, Kamilę Buryło z 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu, Beatę Romańską z 9-15 Hufca Pracy w Tarnobrzegu, Kingę Ziębę z 9-19 Hufca Pracy w Dębicy oraz Klaudię Kozdroń z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu.

Tego samego dnia, ta sama komisja, przyznała nagrody uczestnikom w konkursie pt. „Koronawirus – co zmienił w moim życiu”. Jego celem było podniesienie poziomu wiedzy o zdrowiu, zapobieganiu chorobom i sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz skłonienie młodzieży do autorefleksji, a także odkrywania w sobie nowych pasji.

W kategorii fotograficznej pierwsze miejsce zajęła Weronika Zrobowska z 9-8 Hufca Pracy w Sanoku, drugie – Gabriela Przybyła z 9-10 Hufca Pracy w Krośnie, a trzecie – Kacper Wójcik z 9-9 Hufca Pracy w Krośnie. Wyróżniono również pracę Patrycji Skrzypik z 9-15 Hufca Pracy w Tarnobrzegu oraz Pawła Rabieja z 9-17 Hufca Pracy w Stalowej Woli. Najlepsze prezentacje przygotowali Patrycja Furgał z 9-19 Hufca Pracy w Dębicy, Klaudia Gębska z 9-1 Hufca Pracy w Rzeszowie oraz Bartłomiej Rajchel z 9-9 Hufca Pracy w Krośnie.