Wielkopolskie zakończenie

Na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Piaski – Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się 5 czerwca 2019 r. Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkoleniowego 2018/2019 oraz Wojewódzki Festyn Edukacyjno-Rekreacyjny OHP „Bezpieczne wakacje”.

Oprócz młodzieży obecni byli: poseł Tomasz Ławniczak, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Barbara Siwiak, Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk, dyrekcja i nauczyciele miejscowego Zespołu Szkól Usługowych, przedstawiciele policji, straży pożarnej, Cechu Rzemiosł Różnych, WOPR, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, pracodawcy oraz kadra OHP.

Mszę świętą jako podziękowanie za otrzymane łaski koncelebrował Wojewódzki Duszpasterz OHP ks. Piotr Wąż, który podczas homilii skierował m.in. swoje słowa do uczestników OHP, aby pamiętali słowa św. Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, nawet jak inni od Was nie wymagają”. Dodał także – Szanujcie wychowawców, którzy stawiają przed Wami cele do realizacji i pomagają Wam je osiągać, abyście się stali dobrymi chrześcijanami i obywatelami.

Dla młodzieży zorganizowano konkurs, którego celem było propagowanie bezpiecznych zasad zachowania się i sposobów unikania zagrożeń w czasie letniego wypoczynku, kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz nawyku poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo innych ludzi.

  

Ocenie zostało poddanych 13 konkurencji sportowych i zabaw edukacyjnych, z którymi zmierzyli się uczestnicy z 22 jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym działających na terenie Wielkopolskiej Komendy OHP. Dodatkową konkurencją były prace plastyczne – rzeźba wykonana z piasku o tematyce „Jesteśmy bezpieczni i dbamy o bezpieczeństwo własne i innych”.

Zacięta, a jednocześnie zdrowa rywalizacja pomiędzy drużynami, pozwoliła wyłonić najlepszych. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Hufca Pracy w Krotoszynie w składzie: Piotr Sikora, Paweł Sikora i Kacper Mroczek. Drugie miejsce wywalczyli uczestnicy z Hufca Pracy w Kościanie – Jessica Wojtkowiak, Mateusz Szymkowiak i Michał Kasperski. Trzecie miejsce przypadło w udziale drużynie z Hufca Pracy w Wolsztynie, w skład której weszli Patryk Rozwadowski, Marcin Ścigacz i Tomasz Wieczorek.

Zwycięzcy otrzymali z rąk posła Tomasza Ławniczaka oraz zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP Barbary Siwiak nagrody, puchary, dyplomy oraz upominki. Dodatkowo każda jednostka startująca w konkursie otrzymała dyplom oraz drobne pamiątki.