Warsztaty i wykłady

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Przemyślu (Podkarpacka WK) było współorganizatorem Dni Warsztatów i Wykładów Otwartych, które odbyły się 26 listopada w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej.

Przedsięwzięcie było skierowane głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież mogła wziąć udział w specjalnie przygotowanych warsztatach i wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz partnerów PWSW. Zajęcia odbywały się w Kolegium Technicznym, wyposażonym w nowoczesne laboratoria i pracownie badawcze: chemiczne, biologiczne i fizyczne.

Oprócz zajęć praktycznych odwiedzającym zaprezentowano ofertą dydaktyczną uczelni. Organizacje studenckie, stowarzyszenia, partnerzy szkoły oraz instytuty uczelniane przygotowały różnorodne stoiska wystawiennicze. Podczas wydarzenia odbyły się konkurs o puchar Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia oraz konkurs geograficzny.

Przy stoisku Ochotniczych Hufców Pracy można było zapoznać się z ofertami pracy przemyskiego Młodzieżowego Biura Pracy, katalogiem kursów i szkoleń, a także zasięgnąć porady na temat działalności sieci EURES.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki oraz Prezydent Przemyśla.