W Rzeszowie obradowała Wojewódzka Rada Programowa

19 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie obradowała Rada Programowa Podkarpackiej WK OHP.

Na zaproszenie Wojewódzkiego Komendanta OHP Jerzego Cyprysia udział w spotkaniu wzięli: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego WUP w Rzeszowie Maciej Karasiński oraz przedstawiciele PUP i KWP w Rzeszowie.

Ewa Ogorzałek, Hubert Podgórny i Kinga Warchoł z Podkarpackiej WK OHP zaprezentowali zakres działalności OHP oraz plany przyszłych działań. W dyskusji, jaka się wywiązała, zabrali głos członkowie Rady Programowej dzieląc się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami dotyczącymi działalności OHP i pracy z młodzieżą. Do najważniejszych zadań na przyszłość zaliczyli: zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz wypracowanie narzędzi służących zatrzymaniu odpływu młodzieży za granicę, jak również promowanie pozytywnego wizerunku Ochotniczych Hufców Pracy. Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie Józef Lachcik poruszył kwestię potrzeby wydłużenia ścieżki edukacyjnej uczestników OHP do 21 r. życia, co spotkało się z poparciem wszystkich członków Rady.

Na zakończenie, z rąk Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza, długoletni pracodawcy kształcący uczestników OHP otrzymali dyplomy i odznaczenia: właściciel zakładu mechaniki pojazdowej z Niska p. Kazimierz Krysa i właściciel zakładu mechanicznego z Dukli p. Antoni Korzec. Wyróżniona została też rzeszowska Izba Rzemieślnicza, którą na posiedzeniu Rady reprezentował jej dyrektor Józef Lachcik.