W Polkowicach i Ostrowie

Ośmiu absolwentów Hufca Pracy w Polkowicach odbyło kurs zakończony egzaminem w zawodzie spawacza metodą MAG 135. Podobne zajęcia odbywają się również w Młodzieżowym Centrum Kariery w Ostrowie Wielkopolskim.

Osoby, chętne do odbycia kursu w zawodzie spawacza metodą MAG 135, musiały przejść pozytywnie badania lekarskie, a także spotkać się z doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Edukacji Zawodowej w Legnicy Joanną Wit. Następnie odbyły się wykłady z zakresu teorii spawania i przepisów BHP, które prowadził wykładowca z Centrum Rozwoju Kompetencji w Pleszewie. Kurs, który trwał trzy tygodnie, podsumowany został egzaminem. Dla wszystkich jego ośmiu uczestników zakończył się on wręczeniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie spawacza metodą MAG 135.

Kursy w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” odbywają się także w Młodzieżowym Kariery w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestnicy hufców z południowej Wielkopolski zdobywają uprawnienia w zawodzie kosmetyczki z elementami stylizacji paznokci, magazyniera z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowych, a także w zawodzie operatora koparko–ładowarki. Ostatnim punktem projektu będą trzymiesięczne staże u wybranych pracodawców.