W Pałacu Prezydenckim

16 maja 2019 r. delegacja Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, na czele z Wojewódzkim Komendantem Wiesławem Leszko, gościła w Pałacu Prezydenckim. Wizyta była formą wyróżnienia za wkład pracy na rzecz krzewienia wartości patriotycznych.

Rezydencję Prezydenta RP, na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, odwiedzili przedstawiciele młodzieży i kadry Hufców Pracy z Warszawy (7-4, 7-32, 7-9, 7-36, 7-6) oraz Pruszkowa, Wołomina, jak również pracownicy Wydziału Kształcenia MWK OHP.

Najpierw w towarzystwie przewodnika delegacja zwiedziła m.in. salę Kolumnową – historyczne miejsce obrad Okrągłego Stołu czy Kaplicę Belwederską, a następnie w Sali Chorągwianej spotkała się Panią Prezydentową Agatą Kornhauser-Dudą. Pierwsza Dama podziękowała wolontariuszom z OHP za aktywne włączenie się w prezydencką inicjatywę przekazania flag narodowych, które za pośrednictwem Poczty Polskiej trafiły do polskich urzędów. Akcja, w której wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką, uświetniła 100-lecie Niepodległości Polski. Pani Prezydentowa wspomniała również inne wydarzenia patriotyczne, które wsparli swą pracą uczestnicy hufców, m.in. upamiętnienie rocznicy Powstania Warszawskiego.

W trakcie wizyty wolontariusze i ich opiekunowie rozmawiali z Pierwszą Damą o akcjach dobroczynnych, które wspiera Małżonka Prezydenta – wizytach w szpitalach, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i hospicjach. Pani Agata Kornhauser-Duda opowiedziała o poświęceniu pracowników i wolontariuszy tych placówek, dla dobra osób dotkniętych przez los.

Dużą niespodzianką dla młodzieży i kadry OHP było spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. W związku z obchodzonymi przez Prezydenta urodzinami zebrani odśpiewali „Sto lat”, a Wojewódzki Komendant Wiesław Leszko wręczył jubilatowi kopię rzeźby Małego Powstańca wykonaną przez uczestników na warsztatach artystycznych.

Foto: Grzegorz Jakubowski/KPRP