W Krośnie i w Rzeszowie

W 9-10 Hufcu Pracy w Krośnie oraz w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie zakończyły się szkolenia zawodowe organizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Sprzedawca-fakturzysta, magazynier z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego oraz magazynier-operator wózka jezdniowego z wymianą butli oraz obsługą kasy fiskalnej. Doświadczenie w ramach tych zawodów, w ostatnich tygodniach zdobywali uczestnicy Hufca Pracy w Krośnie. Szkolenia zakończyły się uroczystym wręczeniem zaświadczeń, potwierdzających nabyte umiejętności. Wiedzę tę uczestnicy wykorzystają już w najbliższym czasie, podczas trzymiesięcznych płatnych staży zawodowych.

Z kolei w krośnieńskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w ramach tego samego projektu, z początkiem września rozpoczęły się staże w zawodach: sprzedawcy, kosmetyczki, kucharza, operatora CNC oraz kelnera.

Stażyści przez trzy miesiące, będą szkolić się w wybranych przez siebie lokalnych zakładach pracy. W trakcie praktyk, młodzież będzie miała możliwość zapoznania się ze sposobem funkcjonowania zakładu i stosowanych w nim procesach technologicznych.

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie, młodzież zdobywała z kolei kwalifikacje w takich zawodach jak: magazynier z obsługą wózka jezdniowego i wymianą butli gazowej, grafika komputerowego, cukiernika, kosmetyczki-wizażystki z elementami stylizacji paznokci oraz operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Szkolenia zawodowe obejmowały 150 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Po ich zakończeniu wszyscy uczestnicy z powodzeniem zdali egzamin. Na jego podstawie wręczone zostały certyfikaty uprawniające do wykonywania zawodu.

Warto zaznaczyć, że w trakcie trwania szkoleń, każdemu uczestnikowi zapewnione zostało wyżywienie oraz stypendium. Dofinansowano także koszty dojazdu na zajęcia. Kursy zostały dobrane dla każdego uczestnika indywidualnie, podczas spotkań z doradcą zawodowym.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych