W hołdzie „Ince”

28 sierpnia upamiętniono w Narewce, Gruszkach i Białymstoku 72 rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”.

W imieniu Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta oraz kadry i uczestników Ochotniczych Hufców Pracy delegacja Podlaskiej WK OHP z zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP Emilią Karwowską na czele złożyła kwiaty pod pomnikiem „Inki” w Narewce. W kościele pw. Św. Jana Chrzciciela odprawiono mszę św. w intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego oraz ich rodzin. Odbył się także Apel Pamięci.

Uroczystość zorganizowali: Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”, Instytut Pamięci Narodowej, Lasy Państwowe, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a wśród obecnych byli m.in. poseł Dariusz Piątkowski; Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski; rodzina Inki; przedstawiciele IPN, władz samorządowych oraz nadleśnictw; pracownicy naukowi, okoliczni mieszkańcy.

Danuta Siedzikówna, sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, pośmiertnie mianowana przez Prezydenta RP na stopień podporucznika Wojska Polskiego, urodziła się w Guszczewinie k. Narewki. Przysięgę Armii Krajowej złożyła w wieku 15 lat wraz z siostrą Wiesławą. W czerwcu 1945 r. została aresztowana za współpracę z antykomunistycznym podziemiem przez grupę NKWD-UB. Z konwoju uwolnił ją patrol wileńskiej AK Stanisława Wołoncieja „Konusa”, podkomendnego mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. „Inka” była sanitariuszką w oddziale „Konusa”, a później w szwadronach por. Jana Mazura „Piasta” i por. Mariana Plucińskiego „Mścisława”. Ponownie aresztowano ją w nocy z 19 na 20 lipca w Gdańsku-Wrzeszczu. Oskarżono ją o udział w związku zbrojnym, mającym na celu obalenie siłą władzy ludowej, a także o mordowanie milicjantów i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jej obrońca z urzędu skierował do ówczesnego prezydenta PRL Bolesława Bieruta prośbę o ułaskawienie, której jednak Inka nie podpisała. Skazana na karę śmierci, została zamordowana 28 sierpnia 1946 roku.