W drodze do zatrudnienia

Staże w zawodach magazyniera oraz kelnera-barmana odbywają obecnie uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Lubinie (Dolnośląska WK).

Młodzi ludzie rozpoczęli staże zgodnie z planowaną ścieżką wsparcia. Magazynierzy zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe w hurtowni spożywczej oraz przedsiębiorstwie budowlanym, zaś kelnerzy-barmani w lokalnych restauracjach. Jest to okazja do skonfrontowania wiedzy i nabytych w trakcie kursu umiejętności w miejscu pracy pod okiem doświadczonego pracownika  – opiekuna stażu ze strony pracodawcy. Młodzież uczy się też odpowiedzialności, rzetelności, punktualności i dobrej organizacji swojej pracy.

   

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych