Uroczysta przysięga wojskowa

Uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie (Podlaska WK) znaleźli się wśród 40 żołnierzy Podlaskiej Brygady Wojsk Terytorialnych, którzy 3 lutego 2019 r. na placu przy kościele św. Anny złożyli przysięgę wojskową.

Uroczystość zgromadziła rodziny żołnierzy, mieszkańców miasta, przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych, szkół, a także liczną reprezentację pocztów towarzyszących oraz pododdział kawalerii ze Stowarzyszenia im. 10. Pułku Ułanów Litewskich. Była to pierwsza przysięga wojskowa w prawie sześćsetletniej historii Kolna.

W szeregach Podlaskiej Brygady Wojsk Terytorialnych znaleźli się uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie: Radosław Piwowarski, Adrian Stachelek, Tomasz Rydel oraz Patryk Niedzwiedzki.

Dowódcą I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” jest płk Sławomir Kocanowski. W swoim przemówieniu podkreślił wagę służby oraz szczególny moment dla składających przysięgę. Mówił o dwóch wymiarach – jednym dla żołnierzy i drugim dla mieszkańców Kolna. „Przystąpiliście dzisiaj do wojskowej rodziny” – mówił pułkownik Kocanowski – „Niech świadomość tego będzie siłą i natchnieniem w dalszej służbie. Jestem z was dumny.”

  

Foto: Sylwester Nicewicz – lokalny fotograf oraz pracodawca uczestników HP