„Uczmy się pomagać”

Wolontariat był tematem przewodnim warsztatów w ramach projektu „Uczmy się pomagać”, które odbył się w Użhorodzie na Ukrainie. W wydarzeniu udział wzięła dziesięcioosobowa grupa uczestników z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach, reprezentująca Małopolską Wojewódzką Komendę OHP.

Była to druga część tego projektu. Pierwsza odbyła się w lipcu w Lanckoronie. To właśnie wtedy młodzież z Ukrainy i Polski rozpoczęła dyskusję na temat swoich doświadczeń związanych z akcjami charytatywnymi.

Jednym z zadań, jakie musiała wykonać młodzież w ramach projektu było zaplanowanie autorskiej akcji pomocowej. Wśród scenariuszy znalazła się: zbiórka produktów niezbędnych do funkcjonowania schroniska dla zwierząt, wykonanie fantów z przeznaczeniem na loterie dla potrzebujących, czy wycieczka dla osób starszych w trakcie wyjazdu edukacyjnego do Inwałdu.

22 sierpnia w Pałacu Dzieci i Młodzieży PADIYUN w Użhorodzie odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. doświadczeni wolontariusze z ukraińskich organizacji pozarządowych, którzy udzielili młodzieży wielu cennych wskazówek.

Goście, dzieląc się dobrymi praktykami, omówili wypracowane podczas warsztatów scenariusze akcji, planując ich cele, przebieg oraz efekty. W czasie wolnym, uczestnicy integrowali się w ramach konkursów i zabaw. Młodzież odwiedziła też park linowy oraz basen. Podczas wyjazdów edukacyjnych, był też czas na poznanie kultury i historii Polski oraz Ukrainy.