Młodzież OHP uczestnikami ŚDM

Dla uczestników OHP udział w Światowych Dniach Młodzieży, możliwość osobistego udziału w wielkim święcie wiary w Jezusa Chrystusa był niesamowitym przeżyciem, które pozostawi wspomnienia na całe życie. Cenne i wyjątkowe było także doświadczenie powszechności Kościoła katolickiego w bogactwie różnorodności języków, narodowości i ras setek tysięcy uczestników ŚDM ze wszystkich zakątków świata.

Była to okazja do wspólnej modlitwy, refleksji, zadumy, ale także do pełnej entuzjazmu zabawy. Pomimo upału i zmęczenia duch radości i młodzieńczego zapału udzielił się każdemu.

31 lipca po zakończonej Mszy Posłania 600-osobowa grupa z Ochotniczych Hufców Pracy udała się w drogę powrotną na pole biwakowania. Śpiewom nie było końca. Spotkanie z uczestnikami ŚDM z innych krajów przyczyniło się też do międzynarodowej integracji. Na przykład ekipa z Lubelskiej WK miała okazję wracać do Niepołomic w towarzystwie Hiszpanów.


30 lipca rano w niepołomickim Miasteczku OHP duszpasterze wojewódzcy odprawili mszę świętą polową, a oprawę liturgiczną zapewniła młodzież z Lubelskiej WK. Po obiedzie pielgrzymi pieszo wyruszyli do Brzegów na Campus Misericordiae, gdzie wzięli udział w wieczornym czuwaniu z Ojcem Świętym. Był to wyjątkowy, pełen skupienia i radości czas modlitwy. Pielgrzymi spędzili tam całą noc, aby rano 31 lipca uczestniczyć w najważniejszym wydarzeniu ŚDM, czyli Mszy Świętej Posłania, która była uroczystym podsumowaniem Dni. Podczas tej Eucharystii Papież m.in. ogłosił miejsce i datę kolejnych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Panamie w roku 2019. Pomimo trudów pielgrzymowania, młodzież była szczęśliwa, że razem z pielgrzymami z całego świata mogła uczestniczyć w tych wyjątkowych, zapadających głęboko w pamięć wydarzeniach.


29 lipca wieczorem, po przybyciu przedstawicieli wojewódzkich komend i centrów kształcenia i wychowania do miasteczka namiotowego, odbyło się powitanie pielgrzymów przez Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza, jego zastępców Renatę Wicha i Wojciecha Szewczyka, Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej WK OHP Krzysztofa Świerczka i jego zastępcę Bożenę Rążewską oraz dyrektora Biura Edukacji i Organizacji Jednostek OHP Sławomira Męcinę. Po powitaniu młodzież mogła odpocząć, zjeść posiłek, wziąć udział w spotkaniu integracyjnym, ale przede wszystkim przygotować się duchowo do najważniejszych wydarzeń ŚDM. Odprawiono Apel Jasnogórski – wieczorną modlitwę skierowaną do Matki Bożej w intencji Ojczyzny i Kościoła. Dzięki obecności duszpasterzy uczestnicy mieli także możliwość odbycia spowiedzi.

29 lipca do miasteczka namiotowego OHP w Niepołomicach-Podgrabiu, które zbudowali wolontariusze z Małopolskiej WK OHP pod kierunkiem jej Komendanta Krzysztofa Świerczka, jako pierwsi przybyli przed południem pielgrzymi z Zachodniopomorskiej Komendy OHP. W miasteczku oznakowano poszczególne sektory, rozbito namioty, zorganizowano punkt informacyjny. Delegacje OHP z całego kraju będą tutaj odpoczywać, jeść posiłki, a przede wszystkim wzajemnie się poznawać i przygotowywać duchowo do czuwania z Ojcem Świętym na Campus Misericordiae.


28 lipca był kolejnym dniem służby uczestników z jednostek Małopolskiej WK OHP jako wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży na krakowskich Błoniach, gdzie odbyła się ceremonia powitania Ojca Świętego Franciszka. Spotkała się z nimi Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożena Rążewska, która podziękowała wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie. Uczestnicy OHP rozdawali butelki z wodą oraz pomagali przybyłym z odległych zakątków świata pielgrzymom. Pilnowali porządku, udzielali informacji, wskazywali miejsca w sektorach. Młodzież z chęcią wykonywała swoje obowiązki, poznawała pielgrzymów z innych krajów oraz pogłębiała swoją wiarę.


27 lipca kadra Małopolskiej WK OHP z Wojewódzkim Komendantem Krzysztofem Świerczkiem na czele wraz z uczestnikami – wolontariuszami ŚDM przygotowywała teren pod miasteczko namiotowe dla OHP w Niepołomicach – Podgrabiu.

Miasteczko przyjmie 600 pielgrzymów OHP z całej Polski, którzy będą uczestniczyć w uroczystościach Światowych Dni Młodzieży. Wyznaczono sektory pod namioty dla delegacji poszczególnych Wojewódzkich Komend, rozwiązano kwestie sanitarne, ogrodzono plac wokół miasteczka oraz wyznaczono miejsca parkingowe dla autokarów.

Wieczorem  tego samego dnia grupa wolontariuszy ze śląskich i warmińsko-mazurskich WK OHP udała się do centrum Krakowa, gdzie mogła zobaczyć i wysłuchać papieża Franciszka, przemawiającego z tzw. okna papieskiego w Pałacu Arcybiskupim przy ul. Franciszkańskiej.


26 lipca uczestnicy z jednostek Małopolskiej WK OHP rozpoczęli służbę jako wolontariusze Światowych Dni Młodzieży.

Na Błoniach w Krakowie, gdzie odbyła się ceremonia otwarcia Światowych Dni Młodzieży, byli odpowiedzialni za sprawdzanie wejściówek i udzielanie informacji, a także dbanie o porządek. Później uczestniczyli we mszy św. inaugurującej Światowe Dni Młodzieży, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Krakowski ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

Młodzież miała okazję poczuć atmosferę uroczystości oraz poznać pielgrzymów i wolontariuszy z innych krajów.

Również 26 lipca rozpoczęło się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini (Małopolska WK OHP) trzydniowe szkolenie z zakresu  udzielania pierwszej pomocy. Pod okiem instruktorów Maltańskiej Służby Medycznej uczestnicy śląskich i warmińsko-mazurskich jednostek OHP zdobywali umiejętności pozwalające nieść skuteczną pomoc osobom poszkodowanym w różnych okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu. Młodzież i opiekunowie uczyli się m.in. rozpoznawania zagrożeń, skutecznego wzywania pomocy, ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nad duchowym wymiarem przedsięwzięcia czuwają: Kapelan Magistralny w Suwerennym Zakonie Maltańskim ks. prałat Henryk Błaszczyk oraz ksiądz Rusłan Demczuk, którzy codziennie odprawiają msze św. w intencji wolontariuszy i pielgrzymów ŚDM, a także sprawują posługę duszpasterską. Podczas pobytu w Trzebini organizowane są również zajęcia sprzyjające integracji i kulturze fizycznej. 29 lipca grupy wyjeżdżają do Niepołomic, gdzie rozpocznie się służba dla przybywających na główne uroczystości ŚDM pielgrzymów.


Między 20 a 22 lipca uczestnicy 6-17 Hufca Pracy z Oświęcimia oprowadzali pielgrzymów z diecezji bielsko-żywieckiej po szlaku zabytków miasta. Dla przybyłych gości wyznaczono trzy trasy. Pielgrzymi zwiedzili Muzeum Zamek, Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Rynek, Muzeum Żydowskie, Wielką Synagogę, cmentarz żydowski, klasztor Sióstr Serafitek, murale, jak również Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i kościół o. Maksymiliana Marii Kolbe, w którym odbywały się msze święte poprzedzające, bądź kończące zwiedzanie Oświęcimia. Odwiedzili także oświęcimskie Stowarzyszenie Romów.


« 2 z 2 »