Uczą się fizyki

W 13-7 Hufcu Pracy w Pińczowie (Świętokrzyska WK) rozpoczęły się 13 lutego 2019 r. zajęcia z fizyki w ramach warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, które są kolejnym etapem realizacji unijnego projektu ,,Stawiam na przyszłość”.

Młodzież została podzielona na trzy grupy. Dwie z nich to uczniowie VIII klasy Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum, dla których przewidziano 40 godzin nauki tego przedmiotu. Z kolei trzecia grupa – uczniowie z klasy I Branżowej I Stopnia będą realizowali 30 godzin.

Zajęcia prowadzą nauczyciele fizyki Krzysztof Dusik, Mariusz Powałkiewicz i Jerzy Gałęziowski. Podczas kolejnych spotkań uczestnicy będą poznawali i utrwalali pojęcia i prawa fizyki związane z procesami i zjawiskami występującymi w przyrodzie, jak również wzory i jednostki oraz schematy i wykresy związane tematycznie z prawami fizyki.