U lokalnych pracodawców

Od października uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z 9-9 Hufca Pracy w Krośnie (Podkarpacka WK) realizują trzymiesięczne staże zawodowe.

Młodzież zdobywa doświadczenie u lokalnych pracodawców w zawodach operatora obrabiarek skrawających CNC, operatora koparko-ładowarki, fryzjerki-wizażystki, kosmetyczki-wizażystki i kelnera-barmana. W czasie trwania staży młodzi ludzie doskonalą umiejętności zawodowe zdobyte podczas zrealizowanych wcześniej kursów.

Uczestnicy zapoznają się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw, panującymi tam zasadami, a także z procesami produkcyjnymi. Zwiększa to ich zdolności adaptacyjne w nowym otoczeniu i stanowi solidne przygotowanie do dalszej kariery zawodowej.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych