Tydzień Umiejętności Zawodowych

Hufiec Pracy w Wałczu (Zachodniopomorska WK) brał udział w cyklu wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe wraz z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Tegorocznemu przedsięwzięciu przyświecało hasło „Odkryj swój talent!”.

W pierwszej kolejności wychowankowie wałeckiego hufca wybrali się wraz z wychowawcami na „Święto kwiatów”, które odbyło się w budynku PCKZiU przy ul. Budowlanych. Tam można było podziwiać ozdoby wykonane z kwiatów oraz pokaz mody kwiatowej, podczas którego uczestniczki kształcące się w zawodzie fryzjera pomagały w tworzeniu fryzur.

W kolejnych dniach młodzież wybrała się do lokalnych pracodawców, gdzie poznała m.in. obowiązki pracowników, warunki pracy na poszczególnych stanowiskach oraz możliwości jakie daje rozwój kompetencji zawodowych. Miejsca, które odwiedzili wychowankowie były ściśle związane z ich kierunkami kształcenia. Każdy z pracodawców podkreślał jak ważne jest zdobycie zawodu, który umożliwi podjęcie dobrze płatnej pracy, gwarantującej stabilizację i niezależność młodego człowieka. Warto podkreślić, że jednym z pracodawców był absolwent hufca, który otworzył własny zakład mechaniczny.

Podczas trwania Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych i zorganizowanego Dnia Otwartego PCKZiU podopieczni OHP przygotowali wystawę zdjęć z zagranicznych wyjazdów w ramach realizacji projektów z programu Erasmus+.

Wydarzeniem podsumowującym była odbywająca się 17 października konferencja na temat kształcenia zawodowego, która zgromadziła władze powiatu wałeckiego, dyrektorów szkół, przedstawicieli powiatowego urzędu pracy, szkolnictwa zawodowego oraz pracodawców. Osobą reprezentującą wałecki hufiec był jego komendant Ireneusz Gaworek. Rozmawiano m.in. na temat zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na pracowników z wykształceniem zawodowym, kompetencji zawodowych oraz motywacji pracowników. Wszyscy uczestnicy konferencji wspólnie postulowali o wprowadzenie innowacyjności oraz nowoczesnych technologii i metod pracy, które będą wykorzystywane zarówno podczas kształcenia młodzieży w szkołach branżowych, jak i podczas dalszej pracy zawodowej.