Turniej siatkówki

W Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie odbył się 2 grudnia Wojewódzki Turniej Kresowy Piłki Siatkowej Młodzieży OHP.

Turniejowi przyświecały następujące cele: upowszechnienie wśród młodzieży OHP podstawowych obszarów kultury fizycznej, promowanie zdrowego współzawodnictwa sportowego i współpracy w grupie, a także poszerzenie wiedzy historycznej na temat kulturotwórczej roli Kresów Wschodnich i upowszechnienie informacji na temat działań na cmentarzach polskich na Ukrainie. Zamiarem organizatorów było również propagowanie wśród uczestników OHP szlachetnej akcji opiekowania się i przywracania „do życia” kresowych cmentarzy, co przekłada się na kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia.

W zawodach wzięło udział sześć siedmioosobowych drużyn z Hufców Pracy w Lublinie (drużyna Zespołu Szkół Budowlanych i drużyna Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości), Puławach i Chełmie oraz Ośrodków Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim i Zamościu.

Po zaciekłej sportowej rywalizacji wg zasad fair play turniej siatkarski wygrali uczniowie lubelskiego Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych również z Lublina, trzecie miejsce przypadło zaś zespołowi z OSiW w Radzyniu Podlaskim. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Bartłomiej Banaszek z HP w Lublinie.

Nagrody, okolicznościowe medale oraz dyplomy dla uczestników turnieju wręczył zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Przemysław Jaśkiewicz.