Turniej piłki siatkowej

W Hali sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej spotkały się 11 marca reprezentacje jednostek Małopolskiej WK podczas IV Wojewódzkiego Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców OHP.

Zmagania czteroosobowych drużyn toczyły się jednocześnie na trzech boiskach, pod czujnym okiem sędziów, zaś nad bezpieczeństwem młodzieży czuwał ratownik medyczny.

Po zaciętej walce najlepszą drużyną turnieju okazała się reprezentacja 6-10 Hufca Pracy w Myślenicach. Na drugim miejscu uplasowała się ekipa Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu. Trzecie miejsce przypadło zespołowi z 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej.

Wręczenia pucharów i medali przekazanych przez honorowego patrona turnieju – Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego oraz nagród ufundowanych przez Małopolską WK OHP dokonała komendant 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej Grażyna Kochanek.

Głównym celem przedsięwzięcia było upowszechnienie sportu wśród młodzieży, popularyzacja aktywnego i zdrowego stylu życia oraz wyłonienie najlepszej drużyny siatkarzy na szczeblu wojewódzkim.