Trzy konkursy

Uczestnicy małopolskich jednostek OHP spotkali się 25 listopada w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie, aby stanąć do rywalizacji w corocznych konkursach – wiedzy o Krakowie, ekologicznym i ortograficznym – organizowanych przez kadrę 6-5 Hufca Pracy i Małopolską Komendę OHP.

Konkurs wiedzy o Krakowie składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test, zaś w drugim ich zdaniem było odgadnięcie nazwy prezentowanych na slajdach krakowskich obiektów i miejsc. W konkursie ekologicznym młodzi ludzie pod czujnym okiem komisji, w składzie której znaleźli się przedstawiciele Lasów Państwowych najpierw rozwiązywali test, a w dogrywce indywidualnie odpowiadali na zadane przez jury pytania. Zmagania w konkursie ortograficznym również odbyły się dwuetapowo. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej części zadaniem uczestników było poprawne napisanie dyktanda.

W konkursie wiedzy o Krakowie pierwsze miejsce ex aequo zajęli Elżbieta Wrona z Hufca Pracy w Myślenicach oraz Bartłomiej Mosio z 6-5 Hufca Pracy w Krakowie. Trzecie miejsce należało do Barbary Michalik ze Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu. Najlepszą wiedzą z zakresu ekologii popisał się Konrad Esmund z 6-5 Hufca Pracy w Krakowie, druga była Natalia Piórkowska z 6-8 Hufca Pracy w Krakowie, a trzecia – Katarzyna Zając ze Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu. Pierwsza nagroda w konkursie ortograficznym powędrowała do Agnieszki Galary z 6-5 Hufca Pracy w Krakowie, drugie miejsce zajęła Patrycja Rachmaciej z 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, a trzecie – Agata Bochenek ze Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu.

Najlepsi w poszczególnych konkursach otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP, dyrekcję Lasów Państwowych, hurtownię „Euro Trade” oraz Wydawnictwo „Znak”. Nagrody wręczyli: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożena Rążewska (na zdjęciu u góry z lewej), Wojciech Skupień z Lasów Państwowych, nauczyciel historii w ZSZ nr 2 Małgorzata Partyka, nauczycielka języka polskiego w ZSZ nr 2 Małgorzata Korczykowska.