Targi Edukacji i Pracy

W Pińczowie odbyły się 12 czerwca 2019 roku Targi Edukacji i Pracy zorganizowane przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach i Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie.

Uroczystego otwarcia dokonali zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Lucyna Brelska, wicestarosta powiatu pińczowskiego Ryszard Barna oraz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach Dawid Tobiasz.

Ofertę dla osób bezrobotnych, gimnazjalistów oraz uczniów szkół średnich przygotowały jednostki OHP: Młodzieżowe Centra Kariery w Pińczowie i Mniowie, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach, Hufiec Pracy w Pińczowie. Doradzano jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, gdzie znaleźć pracę stałą lub krótkoterminową. Udzielano także informacji o ofercie hufca, bezpłatnych szkoleniach i projektach unijnych. Rozdawano broszury, ulotki, w tym dotyczące działalności Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.

Swoje stoiska prezentowali także: instytucje rynku pracy, pracodawcy, szkoły wyższe, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.