Taniec łączący narody

Integracja polskiej i ukraińskiej młodzieży to główne założenie projektu pn. „En garde! Broń się tańcem!” realizowanego przez Hufiec Pracy oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie w ramach programu Erasmus+.

W projekcie bierze udział 20 osób w wieku 15-19 lat – dziesięć z Polski i dziesięć z Ukrainy. Głównym założeniem jest stworzenie choreografii do polsko-ukraińskiego tańca oraz organizacja warsztatów szermierczych.

Najpierw uczestnicy spotkali się na Ukrainie, gdzie w okręgu wołyńskim odwiedzili polskie cmentarze i miejsca pamięci. W Turzysku zaś młodzi Polacy i Ukraińcy tworzyli wspólny taniec. Był też wyjazd do Łucka, gdzie młodzież poznawała kulturę i historię regionu, a na zakończenie – dzięki zaangażowaniu partnera ze strony ukraińskiej Valeriego Polishchuka z organizacji Dolskie Inicjatywy – w szkole w Turzysku odbył się występ i wspólna prezentacja rezultatów projektu.

Podczas rewizyty w Lublinie w dniach 10-18 listopada odbędą się warsztaty szermiercze.