Szkolenie kadry EURES

Podlaska i Łódzka WK były współorganizatorami odbywającego się w dniach 22-23 listopada w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie regionalnego szkolenia dla kadry EURES – kierowników liniowych, doradców i asystentów EURES z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i podlaskiego.

euresszk2Szkolenie miało na celu zwiększenie wiedzy z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników do pracy za granicą, uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech, jak również wymianę doświadczeń i zacieśnienie współpracy pomiędzy kadrą EURES. Pierwszego dnia przedstawiciel Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej koordynator projektu „ProRecognition” Magdalena Zaręba zaprezentowała działania w zakresie wsparcia obywateli polskich w uznawaniu ich dyplomów i kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Kierownik liniowy EURES z Podlaskiej WK OHP Piotr Modzelewski podzielił się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas szkolenia „Ad Hoc Training – Line Manager’s Workshop” w Brukseli.

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od prezentacji Joanny Poletyło i Aleksandry Powajbo z Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia – Zielona Linia, dotyczącej tworzenia krok po kroku profesjonalnego CV. Następnie przedstawiciel Agencji Pracy Tymczasowej ILS BAG Holland BV omówił zasady rekrutacji pracowników w Holandii. Informacje dotyczące metod rekrutacji pracowników sezonowych w Holandii i praw pracowników w tym kraju poszerzyła przedstawicielka tamtejszego Seasonalwork.nl Maria Custers. Funkcjonowanie EURES w Holandii oraz współpracę z pracodawcami przedstawił doradca EURES z Holandii Evert van der Meijden. Organizację Europejskich Targów Pracy online zaprezentowała doradca EURES z Kujawsko-Pomorskiej WK Wioletta Gonera. Panel dotyczący praktycznego wykorzystywania narzędzi internetowych w realizacji usług EURES i wspierających proces selekcji pracowników poprowadził doradca EURES z WUP w Białystoku Michał Raciborski.