Szkolenia w ginących zawodach

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy młodzież z Polski, Litwy i Niemiec zakończyła 13 kwietnia 2019 r. szkolenie w ramach projektu „Ginące zawody na europejskim rynku pracy” (program Erasmus+).

Trwające od 31 marca br. szkolenie w ginących zawodach to jedno z ważniejszych działań projektowych. Brało w nim udział ogółem 51 osób: po 15 podopiecznych kształcących się w szkołach zawodowych oraz po dwóch instruktorów praktycznej nauki zawodu z organizacji partnerskich: ECKiW OHP, Landkreis Oberhavel i Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa.

Młodzież, po przygotowaniu językowo-kulturowym, utworzeniu indywidualnych planów działania i ukończeniu kursu przedsiębiorczości w swoich krajach, przyjechała do ECKiW OHP, aby na terenie wioski ginących zawodów kształcić się w wybranym zawodzie ginącym – piekarz/cukiernik wyrobów tradycyjnych, tkacz, kowal i kołodziej. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani rzemieślnicy pracujący w ginących zawodach z terenu całej Polski. Po części wprowadzającej i omówieniu zasad bhp realizowane były zajęcia praktyczne dobrane w oparciu o wypracowany podczas trwania projektu moduł szkoleniowy. Program szkoleń był bardzo różnorodny i intensywny, w sumie zrealizowano 96 godzin szkoleniowych.

Młodzież poznała historię wybranego zawodu, a także wyposażenie poszczególnych warsztatów. Młodzi tkacze uczyli się zakładać osnowy i tkać na krosnach; kołodzieje wykonywali elementy kół drewnianych oraz wyroby codziennego użytku z drewna; piekarze i cukiernicy ręcznie wyrabiali i formowali ciasto, uczyli się przygotowywać zakwas chlebowy, rozpalać tradycyjny piec chlebowy, w którym wypiekali różnego rodzaju chleby i bułeczki; kowale ręcznie wykuwali wyroby artystyczne, podkowy i poznawali zasady podkuwania koni.

Wytworzone przez siebie produkty uczestnicy mogli zaprezentować podczas Dnia otwartego wioski ginących zawodów. Wieczorami młodzież spędzała czas na zajęciach integracyjnych, rekreacyjno-sportowych i międzykulturowych. Zwiedziła też stadninę koni w Janowie Podlaskim oraz wybrała się do Warszawy.

Szkolenie zakończyło się pozytywnie złożonym egzaminem sprawdzającym przed komisją z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej. Podczas oficjalnego podsumowania młodzież odebrała z rąk dyrektora ECKiW OHP Karola Sudewicza stosowne certyfikaty i zaświadczenia.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie opracowanie i publikacja kompendium wiedzy o organizacji szkoleń w zawodach ginących wraz z przykładami dobrych praktyk, materiałami szkoleniowymi i filmami instruktażowymi.

„Ginące zawody na europejskim rynku pracy” to projekt międzynarodowego partnerstwa organizacji z Polski, Litwy i Niemiec popularyzujący ginące zawody i tradycyjne rzemiosło w połączeniu z nowatorskimi działaniami na rzecz poprawy sytuacji młodych osób na rynku pracy. Projekt ma na celu zachęcanie do kształcenia się i doszkalania w zawodach ginących oraz promocję tradycyjnego rzemiosła i kultury regionalnej na poziomie międzynarodowym, poprzez zaszczepianie idei przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w związku ze wzrostem zainteresowania produktami i usługami wykonywanymi tradycyjnymi metodami.

« 1 z 2 »