Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia w całej Polsce odbyły się uroczystości związane z 99. rocznicą zwycięskiej Bitwy Warszawskiej nad armią bolszewicką. Dzień ten obchodzony jest jako święto Wojska Polskiego. W obchodach wzięli również udział reprezentanci Ochotniczych Hufców Pracy.

Kielce

W uroczystościach 15 sierpnia w Kielcach z ramienia Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP uczestniczyli: Wojewódzki Komendant ŚWK OHP Jacek Sabat, Komendant 13-3 HP Kielce Jacek Klamka, a także wychowawczyni Monika Wawrzeńczyk i podopieczni Piotr Gębski i Bartek Borek. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta za ojczyznę w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach. Następnie żołnierze, przedstawiciele władz i instytucji oraz mieszkańcy Kielc przemaszerowali na Plac Wolności pod pomnik Józefa Piłsudskiego. Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat wraz z delegacją młodzieży z 13-3 Hufca Pracy w Kielcach złożył  wiązankę kwiatów przed pomnikiem Marszałka. Uroczystość zakończyła defilada wojskowa przy akompaniamencie orkiestry dętej z Nowin.

Starachowice

W uroczystej Mszy Świętej za ojczyznę celebrowanej przez ks. Łukasza Dybusa, wikariusza z parafii Wszystkich Świętych wzięła udział młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach. Duszpasterz w wygłoszonej homilii nawiązał do siły państwa, której fundamentem jest poszanowanie demokracji, wspólna praca dla jego dobra, życie i sprawowanie władzy oparte na wartościach chrześcijańskich, dbanie o ludzi słabych i potrzebujących pomocy. Zaapelował do rodaków, aby nie zmarnowali wielkiej ofiary krwi bohaterów walczących o wolność ojczyzny. Delegacja OSiW OHP złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.

Lublin

Obchody rozpoczęły się złożeniem wieńców pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego na placu Litewskim. Następnie w Archikatedrze Lubelskiej odprawiono Mszę Świętą, po której pododdziały, poczty sztandarowe i zaproszeni goście przemaszerowali na Plac Zamkowy, gdzie odbyły się główne uroczystości.

Po odegraniu hymnu państwowego, podniesieniu flagi państwowej, okolicznościowych przemówieniach, przyszedł czas na wręczenie orderów i odznaczeń, a także Apel Pamięci Oręża Polskiego i salwę honorową.

 

Złożono także wieńce i znicze pod pomnikiem żołnierzy AK-WIN ze zgrupowania mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” i przy tablicach obok wejścia na Zamek Lubelski. W jednej z delegacji znalazł się Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, jednocześnie radny Lublina. Na zakończenie odbyła się defilada i piknik patriotyczny z pokazem sprzętu wojskowego.

Szczecin

13. sierpnia był Dniem Otwartych Koszar w 12. Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie. Całość została połączona z obchodami 146. urodzin patrona Brygady-generała broni Józefa Hallera oraz Świętem Wojska Polskiego.

Po oficjalnym apelu, defiladzie pododdziałów oraz salwie honorowej młodzież z Hufca Pracy w Szczecinie miała okazję skorzystać z  gościnności jednostki. Żołnierze przygotowali pokaz uzbrojenia. Była również możliwość rozmowy z wojskowymi na temat ich pracy.