Staże gwarancją sukcesu

Dziesięcioosobowa grupa wychowanków Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy kształcących się w zawodach kucharza oraz mechanika pojazdów samochodowych bierze udział w dwutygodniowym stażu zawodowym, który jest realizowany w miejscowości Gyomaendrőd na Węgrzech.

Staż odbywa się w ramach projektu „Wypracuj przyszłość – staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER. Jego celem jest wsparcie uczniów w nauce danego zawodu i poznaniu języka branżowego, jak również kultury, tradycji, zwyczajów i organizacji pracy kraju przyjmującego.

Uczniowie pod okiem instruktorów rozpoczęli staże w placówce kształcenia zawodowego na terenie Gyomaendrőd, gdzie mają okazję zdobyć cenne doświadczenie oraz poznać praktyczny charakter zawodów, w których kształcą się na terenie Polski. Doświadczenie i umiejętności zawodowe zdobyte za granicą zostaną potwierdzone certyfikatem oraz dokumentem Europass – Mobilność, który jest obecnie bardzo ważnym atutem przy poszukiwaniu pracy. Dla młodych ludzi, którzy już niedługo staną się absolwentami, odbyte staże zagraniczne są ważną i wartą polecenia formą rozwoju zawodowego.

Wyjazd młodzieży na Węgry został poprzedzony szeregiem działań przygotowujących. Uczestnicy brali udział we wsparciu pedagogicznym i kulturowym jak również 40-godzinnym kursie języka angielskiego obejmującym słownictwo branżowe.

Jest to już kolejny projekt całkowicie bezpłatnych staży zagranicznych realizowany przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Kolejna grupa młodzieży wyjedzie na staż już w marcu br.