Środowiska ponad podziałami

To nazwa projektu z udziałem uczniów i studentów z Grecji, którego realizacja zakończyła się w październiku.

Założeniem przedsięwzięcia zorganizowanego przez 1-30 Hufiec Pracy w Wałbrzychu (Dolnośląska WK) w ramach współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego OHP oraz Rzemieślniczą Branżową Szkołą I stopnia im. S. Palucha i Rzemieślniczą Oświatą, była rewitalizacja opuszczonego placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu połączona z umieszczeniem w parku Sobieskiego budek dla ptaków, owadów oraz jeży.

Przez dziesięć dni trwania projektu uczestnicy brali udział m.in. w zajęciach dotyczących rewitalizacji połączonych ze zwiedzaniem Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Odbyły się także warsztaty z ekologiem, podczas których pracowano nad projektem zagospodarowania placu oraz przygotowaniem budek do umieszczenia w parku.

Kompleksowe zwiedzanie Wałbrzycha, w tym zamku Książ i Stada Ogierów, pozwoliło greckim studentom poznać wyjątkowość regionu pod względem przyrodniczym, architektonicznym i kulturowym. W cyklu warsztatowym odbyły się również zajęcia z reklamy i projektowania ulotek oraz wycieczka z fotografem przyrody Krzysztofem Żarkowskim. Podczas zwiedzania palmiarni uczestnicy mieli niespotykaną okazję pracy z bonsai pod okiem Piotra Czerniachowskiego – opiekuna jedynej w Polsce wystawy drzewek bonsai.

    

Pod koniec projektu uczniowie przystąpili do rewitalizacji placu przy ul. Piłsudskiego oraz rozmieszczania budek dla zwierząt.

Projekt był realizowany w ramach programu Erasmus +