Spotkanie Rady Młodzieży

Pierwsze w tym roku szkoleniowym spotkanie Wojewódzkiej Rady Młodzieży z podkarpackich jednostek OHP odbyło się 17 października.

Jego celem było wyłonienie prezydium i omówienie planu pracy na najbliższy rok. Do siedziby Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie przyjechali przedstawiciele Rad Młodzieży z hufców pracy i Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu. Młodzież powitali Wojewódzki Komendant Jerzy Cypryś oraz jego zastępca Renata Trybus.

  

Każdy z uczestników przygotował krótkie wystąpienie na temat działalności samorządu na terenie swojej jednostki. Następnie odbyły się wybory. Przewodniczącą została Aleksandra Dobosz z 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu, jej zastępcą – Mateusz Tkaczyk z 9-17 Hufca Pracy ze Stalowej Woli, a sekretarzem – Maria Sobolak z OSiW w Iwoniczu. Opiekę nad Wojewódzką Radą Młodzieży będzie sprawować komendant jarosławskiego hufca Katarzyna Rokosz.

Tegorocznym działaniom samorządowym przyświeca hasło „Młodzież OHP dla środowiska lokalnego”, dlatego też uczestnicy Rady postanowili zrealizować wspólne przedsięwzięcie, w które zaangażują swoich kolegów i koleżanki.

Na zakończenie Wojewódzki Komendant OHP wraz z zastępcą zaprosili młodzież do udziału w konkursie dotyczącym życia i pontyfikatu św. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy jego urodzin, którego mottem są słowa: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Przedsięwzięcie rozpocznie się w tym roku i trwać będzie do 18 maja 2020 r.