Spotkanie podsumowujące

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Kaliszu (Wielkopolska WK) zakończyli już wszystkie zaplanowane dla nich formy wsparcia. 16 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące, w którym wzięli udział uczestnicy oraz pracodawcy i pracownicy firm, w których młodzież odbywała staże zawodowe.

Podczas realizacji projektu młodzi ludzie otrzymali różnego rodzaju wsparcie doradcze, szkoleniowe i materialne. Wsparcie zostało dopasowane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie z jego predyspozycjami zawodowymi. Szkolono w różnych profesjach, w których zgodnie z „Barometrem zawodów 2019” istnieje zapotrzebowanie na pracowników na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Trzy osoby ukończyły kurs kosmetyczny, sześć – kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, a trzy – kurs pracownika administracyjno-biurowego z modułem ECDL.

Po zakończonym szkoleniu zawodowym uczestnicy rozpoczęli staże w lokalnych firmach. Zostali zapoznani z dokumentami stażowymi, szczególnie dokładnie omówiono regulamin stażu oraz umowę. Każdy miał zapewnionego opiekuna z ramienia pracodawcy, pod którego opieką nabywał doświadczenie w wyuczonym zawodzie. Staże zawodowe to cenny element przygotowań przed podjęciem zatrudnienia.