Spotkanie kultur

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyła się 1 grudnia trójstronna międzynarodowa wymiana młodzieży pn. „Spotkanie kultur” zorganizowana w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Celem projektu było poznawanie innych tradycji, języka, obyczajów, budowanie dialogu międzykulturowego, pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych, motywowanie do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w działaniach społecznych oraz integracja młodzieży z różnych krajów.

Podczas pobytu w Roskoszy 37-osobowa grupa młodzieży wraz z liderami z Polski, Niemiec i Białorusi brała udział w grach i zabawach integracyjnych, warsztatach cukierniczych, oraz animacjach sportowo-rekreacyjnych, stworzyła słowniczek podstawowych pojęć w języku polskim, niemieckim i białoruskim, a także zwiedziła wioskę ginących zawodów usytuowaną na terenie ECKiW OHP.

Młodzież odwiedziła również Warszawę, gdzie wybrała się do Centrum Nauki Kopernik i Łazienek Królewskich, na Grób Nieznanego Żołnierza i Stare Miasto oraz podziwiała panoramę stolicy z ostatniego piętra Pałacu Kultury i Nauki.

Wiele czasu, zaangażowania i kreatywności wymagały przygotowania do międzykulturowych warsztatów, podczas których młodzież opracowywała ich scenariusz, tworzyła rekwizyty i dekoracje stoisk swoich krajów, ćwiczyła konferansjerkę, tańce i piosenki oraz przygotowywała gry i zabawy narodowe dla dzieci.

Wieczorami każdy kraj organizował wieczorek międzykulturowy, podczas którego prezentowano kulturę, historię i geografię swojego kraju, stroje, zabawy narodowe oraz kulinarne specjały.
Zwieńczeniem wymiany było przeprowadzenie przedostatniego dnia wymiany warsztatów międzykulturowych dla dzieci z lokalnej społeczności. Po wystąpieniu dyrektora ECKiW OHP Karola Sudewicza i krótkim wprowadzeniu do projektu przy dźwiękach piosenki pt. „Jedzie pociąg z daleka”, ruszył pociąg, który zabrał dzieci w niezwykłą podróż do Niemiec, Białorusi i Polski. Poszczególnymi stacjami były stoiska krajów, przy których dzieci poznawały kulturę, tradycje, symbole narodowe, położenie geograficzne, podstawowe zwroty, a także mogły się zmierzyć z wiedzą o danym państwie uczestnicząc w quizach i turniejach.

Następnie uczestnicy projektu chcąc pokazać dzieciom, że pomimo różnic i odmienności kulturowych więcej ich łączy niż dzieli, zaśpiewali w trzech językach piosenkę „Panie Janie”, dziecięcą piosenkę z pokazywaniem „Głowa, ramiona, kolana, pięty”, a także zatańczyli belgijkę. W drugiej części spotkania dzieci poznawały typowe dla danych krajów gry i zabawy, uczestniczyły w animacjach językowych, a przy polskim stoisku dekorowały pierniczki w kształcie serca i konturu Polski. Świetnie poprowadzona w trzech językach przez uczestników projektu konferansjerka pozwoliła dzieciom poznać inne języki. Warsztaty międzykulturowe zakończyły się słodkim poczęstunkiem, a każde dziecko otrzymało na pożegnanie balony i własnoręcznie przygotowane przez młodzież flagi krajów.

Na uroczystej kolacji pożegnalnej dyrektor Sudewicz wręczył młodzieży certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

Dzięki wymianie uczestnicy nauczyli się otwartości, tolerancji, samodzielności, współdziałania w grupie i większej aktywności w każdej dziedzinie życia.