Spotkania z doradcami

Rok szkolny rozpoczął się na dobre. Uczniowie trzecich klas gimnazjum lada moment będą musieli podjąć decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Większość z nich nie ma jednak pomysłu na swoją przyszłość edukacyjno-zawodową. Mogą jednak liczyć w rozwiązaniu tego problemu na wsparcie doradców zawodowych z OHP.

Podczas spotkań z doradcą zawodowym w Młodzieżowym Centrum Kariery Pomorskiej WK w Luzinie (zdjęcie u góry) można było przy pomocy specjalisty ustalić dalszą ścieżkę kariery zawodowej, dokonać bilansu swoich umiejętności oraz zastanowić się nad dalszym planem rozwoju poprzez m.in. wolontariat, praktyki, staże czy prace krótkoterminowe. Udział w zajęciach umożliwił odkrycie swoich zasobów oraz poznanie strategii planowania własnej kariery zawodowej.

Gdynia
Gdynia

W VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni pracownicy gdyńskiego Młodzieżowego Centrum Kariery i gdańskiego Ośrodka Szkolenia Zawodowego (Pomorska WK) zorganizowali stoisko, przy którym poinformowali uczniów o dostępnych miejscach pracy, kursach zawodowych, jak również projektach realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Dzięki temu przedsięwzięciu uczestnicy mieli szansę zapoznać się z propozycjami OHP i ofertą działań skierowanych do osób wchodzących na rynek pracy.

W Bliznem odbyło się kolejne spotkanie z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach autorskiego programu pn. „Szansa dla Wszystkich II” skierowanego do osób chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Program jest realizowany wspólnie przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Krosna i Młodzieżowego Centrum Kariery z Brzozowa (Podkarpacka WK). Dzięki zajęciom podopieczni ŚDS mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zagadnień dotyczących rynku pracy.

Blizne
   Blizne
Tarnów
Tarnów

Zajęcia prowadzone przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie (Małopolska WK) pod nazwą „Jak wybrać zawód?”, wyjaśniały co należy wziąć pod uwagę przy wyborze zawodu, jakie informacje warto zdobyć i jakich błędów unikać. Podczas zajęć w Gimnazjum w Zakliczynie uczniowie trzecich klas przekonali się jak ważne są spotkania z doradcami do zaplanowania przyszłości edukacyjno-zawodowej. Wypełnili także testy predyspozycji zawodowych, pytali o ścieżki edukacyjne prowadzące do zdobycia interesujących ich zawodów oraz przejrzeli teczki o zawodach.

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Sosnowcu (Śląska WK OHP) działa punkt konsultacyjny pn. „Sukces na rynku pracy”, w którym cyklicznie, raz w miesiącu doradca zawodowy udziela młodzieży porad oraz informacji indywidualnych z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji i przygotowywania do rozmowy kwalifikacyjnej. Młodzież zapoznaje się z najczęściej zadawanymi pytaniami podczas rozmowy rekrutacyjnej, dostaje wskazówki dotyczące wyglądu zewnętrznego oraz dowiaduje się jakiego zachowania należy unikać w trakcie rozmowy z potencjalnym pracodawcą.

Sosnowiec
   Sosnowiec
Wąsosz Górny
Wąsosz Górny

Zapoznanie z usługami instytucji rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców wobec kandydatów do zatrudnienia, technikami skutecznego poszukiwania pracy oraz alternatywnymi formami aktywności zawodowej, czyli działalnością gospodarczą i wolontariatem były tematami zajęć warsztatowych dla osadzonych w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Wąsoszu Górnym. Podczas spotkań osadzeni ćwiczyli m.in. umiejętności przedsiębiorcze, negocjacyjne i komunikacyjne, biorąc udział w symulacyjnej grze pn. „Chłopska Szkoła Biznesu”. Poznali również zasady poruszania się na współczesnym rynku pracy oraz usługi częstochowskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Udział w warsztatach stał się dla nich okazją do dokonania bilansu własnego potencjału zawodowego, refleksji nad obecną sytuacją życiową oraz impulsem do świadomego i efektywnego planowania swoich działań na rynku pracy po wyjściu na wolność. Zajęcia zorganizowali Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie (Śląska WK).