„Smacznie, zdrowo, na sportowo!”

Młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie (Opolska WK) spotkała się 12 września, aby podsumować trójstronną wymianę pn. „Smacznie, zdrowo, na sportowo!”, realizowaną w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Projekt, który odbył się na przełomie czerwca i lipca br., dotyczył edukacji prozdrowotnej i sportowej oraz wspólnej pracy na rzecz społeczności (oceny infrastruktury sportowej miasta Namysłowa i organizacji pikniku sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Namysłowa).

Partnerami w działaniach byli uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie, niemieccy uczniowie z Lipska, zrekrutowani przez organizację Europa Direkt e.V. Dresden oraz ukraińska młodzież zrzeszona w Klubie Muzycznym „Polonez” z miejscowości Sambor.

Podczas seminarium podsumowującego uczestnicy wybierali najzabawniejsze zdjęcia z obozu i te ukazujące najciekawsze wydarzenia projektowe. Oceniali też wieczorki narodowe, wycieczki kulturowo-sportowe, zabawy językowe, analizowali ankiety ewaluacyjne oraz wymieniali się spostrzeżeniami na temat przeprowadzonego przedsięwzięcia przy zastosowaniu metody „walizki” i „kosza”.

Młodzież pozytywnie oceniała warsztaty o tematyce sportowej, spotkania ze specjalistami w zakresie żywienia i dbałości o sylwetkę oraz autorytetami w dziedzinie sportu, zajęcia ruchowe na przyrządach na ścieżce zdrowia w Parku Północnym, biegi oraz przeprowadzone turnieje, które rozbudzały w uczestnikach rywalizację grupową i indywidualną. Słabiej jedynie została oceniona aura, która wymusiła zmiany tras wycieczek. Niemniej zmiany te okazały się korzystne. Wycieczka do Aquaparku we Wrocławiu pozostawiła niezapomniane wrażenia i emocje.

Wiele uwagi na seminarium poświęcono stereotypom, zmianie stosunku uczestników do poszczególnych narodów, analizie konkretnych sytuacji, postawom i zachowaniu zagranicznych uczestników reprezentujących różnorodne kultury i religie.

Młodzież powtórzyła również słownictwo związane ze sportem w języku niemieckim i ukraińskim i wybrała zagadnienia do kolorowej publikacji „ABC sportu”, która zostanie wydana w celu upowszechniania rezultatów projektu. W ramach podsumowania została też zaprezentowana wystawa fotograficzna, którą do końca miesiąca można obejrzeć w Izbie Regionalnej w Namysłowie.