„Ślubujemy nie złożyć broni”

W kieleckim Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN odbyła się 27 lutego konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni. Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce 1944-1963″ zorganizowana przez Świętokrzyską WK OHP oraz tamtejszą Delegaturę IPN.

Podczas konferencji wystąpił Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut. W prelekcji „Honor i umiłowanie Ojczyzny. Por. Jerzy Wojciechowski ps. Om (1909-1949) – Szef Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych w VII Okręgu Ogólnopolskim (1945-1946)” przybliżył życiorys oraz zasługi dla Ojczyzny jednego z żołnierzy polskiego podziemia.

Wystąpienie Komendanta poprzedził wykład dr. Marka Jończyka z Biura Edukacji Narodowej IPN, który wprowadził słuchaczy w tematykę antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w Polsce.

Uczestnicy konferencji, młodzież OHP, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Kielc z dużym skupieniem wysłuchali historii żołnierza urodzonego w Skarżysku-Kamiennej, który został zamęczony w śledztwie przez funkcjonariuszy UBP.

Konferencja edukacyjna została zorganizowana w ramach obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Następnie Komendant Główny w obecności młodzieży z kieleckiego Hufca Pracy złożył wieniec i zapalił znicz przy Murze Pamięci Starego Więzienia Kieleckiego. Chwilą ciszy i modlitwy uszanowano pamięć wszystkich więźniów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej i jako ofiary komunistycznego reżimu.

Gość zwiedził także multimedialną ekspozycję „Polska droga do wolności”.