Śląska młodzież wybiera

W odbywającym się 22 października w siedzibie Śląskiej WK OHP Wojewódzkim Spotkaniu Rady Młodzieży wzięli udział przewodniczący rad z Hufców Pracy z Siemianowic Śląskich, Tychów, Pszczyny, Gliwic, Pyskowic, Jaworzna, Rybnika, Bielska-Białej, Żywca, Skoczowa, Sosnowca oraz Ośrodków Szkolenia i Wychowania w Częstochowie i Dąbrowie Górniczej.

Oprócz przeprowadzenia wyborów do zarządu Wojewódzkiej Rady Młodzieży podsumowano też jej dotychczasową działalność. Spotkanie było okazją do lepszego poznania się, wymiany dobrych praktyk oraz przedstawienia pomysłów do realizacji w roku szkolnym 2019/2020.

Ważnym punktem był wybór przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Młodzieży. Spośród zaprezentowanych kandydatur najwięcej głosów otrzymał Kewin Kocur z Hufca Pracy w Pyskowicach, zostając tym samym przewodniczącym. Jego zastępcą będzie Patrycja Jagielska z siemianowickiego hufca, a stanowisko sekretarza objęła Oliwia Ochal z Bielska-Białej.

W najbliższym czasie nowy skład Rady podejmie działania mające na celu rozwijanie samorządności oraz realizację inicjatyw skierowanych do ludzi najbardziej potrzebujących. W działania te zostanie zaangażowana młodzież OHP z całego województwa śląskiego.