„Śladami pamięci”

To tytuł konkursu fotograficznego, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 22 listopada w siedzibie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Zadaniem uczestników było wykonanie zdjęć o tematyce przedstawiającej współczesne spojrzenie na ważne osobistości i wydarzenia z perspektywy historycznej regionu i Polski.

W sumie na konkurs wpłynęło 38 prac ze wszystkich podkarpackich jednostek OHP. Komisja przyznała trzy pierwsze miejsca: Sylwii Szczepanik z 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu oraz Wiktorii Cichockiej i Szymonowi Szydło z 9-13 Hufca Pracy w Przemyślu. Drugie miejsce zajęła Dominika Skiba z 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu, a trzecie – Jolanta Kostka z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu. Ponadto wyróżniono Mateusza Tkaczyka z 9-17 Hufca Pracy w Stalowej Woli oraz Gabrielę Przybyłę z 9-10 Hufca Pracy w Krośnie.

Celem konkursu było rozbudzenie w młodzieży potrzeb własnej aktywności artystycznej, kształtowanie jej postaw twórczych, rozbudzenie pasji zajmowania się fotografią, wskazanie nowej alternatywy spędzania wolnego czasu, nauczenie uczestników wyrażania swojej ekspresji poprzez fotografię, rozwijanie znajomości obsługi programów komputerowych.