Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” to ogólnopolski system obsługi klientów urzędów pracy oraz – poprzez Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży – Ochotniczych Hufców Pracy. Infolinia 19524 jest dostępna dla każdego, kto szuka ofert pracy, ofert szkoleń, porad związanych z rynkiem pracy na terenie Polski i poza jej granicami.

„Zielona Linia” to także portal internetowy dostępny pod adresem www.zielonalinia.gov.pl, który jest źródłem informacji o rynku pracy i inicjatywach urzędów pracy. Z systemu baz danych korzystają zarówno pracownicy, jak i klienci „Zielonej Linii”, poszukujący informacji nt. usług rynku pracy, szkoleń, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez urzędy pracy zarówno zarejestrowanym bezrobotnym, jak i osobom zatrudnionym, pracodawcom oraz instytucjom.

W ramach systemu Zielonej Linii działa również serwis Powroty.gov.pl, zawierający informacje dla osób, które planują powrót z emigracji do Polski.  Powroty.gov.pl pomagają Polakom planującym powrót do kraju, informując w jaki sposób przejść przez wszelkie praktyczne i formalne trudności, które mogą napotkać przy przenosinach do Polski, a także jak znaleźć pracę lub założyć działalność gospodarczą w kraju.

Serwis Powroty.gov.pl umożliwia również  zadawanie pytań dotyczących formalności związanych z powrotem poprzez formularz kontaktowy. Odpowiedzi udzielają eksperci serwisu Powroty.gov.pl przy wsparciu ekspertów z ministerstw oraz innych publicznych instytucji.

Zielona Linia została utworzona ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.