Rozstrzygnięcie konkursu literackiego

Krajowe Duszpasterstwo OHP rozstrzygnęło konkurs literacki pt. „Święty Jan Paweł II w moim życiu”, który był skierowany do uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w całej Polsce.

Jego celem było m.in. rozwijanie wyobraźni oraz twórczego wyrażania przemyśleń inspirowanych życiem, myślami i naukami św. Jana Pawła II, a także doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi pisemnych.

Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród podopiecznych jednostek OHP. Tworząc swoje prace młodzież wykazała się kreatywnością i oryginalnością.

Do Krajowego Duszpasterstwa OHP wpłynęło łącznie 128 prac z jednostek OHP z całej Polski. Prace oceniało jury w składzie: Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, polonista Elżbieta Knapik oraz ks. Paweł Wróbel i siostra Aneta Karlak z Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Pierwsze miejsce zajęła Klaudia Zimnowodzka z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie (Podlaska WK), drugie − Dagmara Kunysz z 15-33 Hufca Pracy w Czarnkowie (Wielkopolska WK), a trzecie – Krzysztof Rostek z 10-5 Hufca Pracy w Grajewie (Podlaska WK.)

Ponadto wyróżniono: Klaudię Paździór z OSiW w Pińczowie (Świętokrzyska WK), Angelikę Wójcik z OSiW w Jędrzejowie (Świętokrzyska WK), Patrycję Fornalik z 8-4 HP w Nysie (Opolska WK), Angelikę Błyskal z CKiW w Tarnowie, Martę Chowaniec z 6-11 HP w Wadowicach (Małopolska WK).