Rozmowy rekrutacyjne

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku (Podlaska WK) odbyło się 11 kwietnia 2019 r. spotkanie rekrutacyjne z potencjalnymi uczestnikami projektu „Od szkolenia o zatrudnienia – EFS”.

Rozmowy z kandydatami przeprowadziła komisja, w skład której weszli koordynator lokalny projektu, doradca zawody oraz opiekun grupy. Poszukiwane są osoby w wieku 18-24 lata, które nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą. Ważnym kryterium jest również trudna sytuacja życiowa i materialna.

Udział w projekcie ma pomóc młodym ludziom nabyć kwalifikacje zawodowe odpowiadające realiom dzisiejszego rynku pracy, a w końcowym efekcie znalezienie zatrudnia. Zaplanowano atrakcyjne dla młodzieży grupowe i indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, spotkania z pośrednikiem pracy, warsztaty z kreowania wizerunku, kursy zawodowe oraz trzymiesięczne staże zawodowe.

Nabór nie został jeszcze zakończony. O wynikach rozmów i decyzji komisji rekrutacyjnej kandydaci zostaną poinformowani w przyszłym tygodniu.