Rocznica w Jaworze

Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Elżbieta Witek była gościem honorowym obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Jaworze. W uroczystościach udział wzięła młodzież oraz kadra miejscowego Ochotniczego Hufca Pracy.

Podczas swojego wystąpienia w Teatrze Miejskim w Jaworze, Elżbieta Witek wyraziła wdzięczność wszystkim, którzy poświęcili zdrowie i życie za wolność Ojczyzny. Marszałek Sejmu podziękowała obecnym na obchodach kombatantom, którzy przeżyli niedolę wojny, łagrów na Syberii, wojennej tułaczki. – Życzę zdrowia, jeszcze wielu lat w szczęściu, otoczeni szacunkiem i pamięcią ze strony młodego pokolenia. Bo ten pomost pomiędzy wami a młodym pokoleniem istnieje. I mam nadzieję, wyrażam ogromną nadzieję, że wy młodzi będziecie potrafili z tego doświadczenia osób, które przeżyły wojnę, korzystać. Po to, żeby być mądrzejszymi na przyszłość – mówiła marszałek Witek.

fot. Kancelaria Sejmu/Justyna Mazurek

W ramach poniedziałkowej wizyty na Dolnym Śląsku, marszałek Sejmu Elżbieta Witek uczestniczyła w ceremonii złożenia kwiatów pod Obeliskiem 1000-lecia Państwa Polskiego i Zwycięstwa nad Faszyzmem w Jaworze. W uroczystościach, na specjalne zaproszenie Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz starostwa, udział wzięła młodzież oraz kadra wychowawców miejscowego Ochotniczego Hufca Pracy.

Delegacja Hufca oddała hołd osobom poległym podczas II wojny światowej, składając wiązankę kwiatów.