Ochotnicze Hufce Pracy prowadzą rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat do hufców pracy, ośrodków szkolenia i wychowania oraz centrów kształcenia i wychowania.

Zapraszamy osoby, które mają problemy z nauką i nie radzą sobie z nią w normalnym trybie nauczania. Zgłaszać mogą się także ci młodzi ludzie, których rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej.

OHP umożliwiają uzupełnienie wykształcenia w szkole podstawowej dla dorosłych (klasa VII i VIII) i z oddziałami przysposabiającymi do pracy (klasa VII i VIII), szkołach branżowych I stopnia oraz podczas szkoleń zawodowych w formie kursowej.

Po konsultacjach z doradcami zawodowymi każdy kandydat do OHP może wybrać zawód, którego zechce się uczyć. W ofercie OHP jest ponad 60 zawodów, m.in. kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, murarz-tynkarz, lakiernik, stolarz, elektryk, ślusarz, krawiec.

Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone jest we własnych warsztatach produkcyjno-szkoleniowych lub u pracodawców na podstawie porozumień oraz na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z młodocianymi pracownikami – uczestnikami OHP.

OHP banery facebookWydarzenie 02 1024x539

W ośrodkach szkolenia i wychowania oraz centrach kształcenia i wychowania czekają na młodzież miejsca w internatach, wyżywienie oraz całodobowa opieka i wsparcie wychowawców.

W każdej jednostce prowadzone są różne programy i zajęcia z edukacji kulturalnej, artystycznej, filmowej, historycznej, patriotycznej, obywatelskiej, zdrowotnej, ekologicznej; treningi zapobiegania agresji i autodestrukcji; spotkania integracyjne; warsztaty plastyczne i fotograficzne; zajęcia sportowo-rekreacyjne i turystyczne.

Młodzież może także uczestniczyć w projektach współfinansowanych ze środków unijnych.

Uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne.

Ogólne kryteria przyjęcia uczestnika do OHP do wszystkich typów jednostek na miejsca dochodzące oraz stacjonarne:

  • podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika do OHP jest ukończone minimum 15 lat życia i nieukończony 18 rok życia oraz trudna sytuacja życiowa spowodowana np.: niepowodzeniami szkolnymi; opóźnieniem w nauce, trudną sytuacją materialną; pochodzeniem ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub z rodziny niepełnej, wielodzietnej, dotkniętej bezrobociem, symptomami przemocy, sieroctwem naturalnym lub społecznym;
  • przyjmowanie młodzieży do jednostek organizacyjnych OHP odbywa się zasadniczo w terminach przyjęć do odpowiednich typów szkół;
  • dopuszczalne są przypadki przyjęcia młodzieży w trybie i na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez Komendanta Głównego OHP (np. współpraca z sądami). Zgodnie z obowiązującymi przepisami na mocy postanowień sądów rodzinnych do OHP mogą być kierowani uczestnicy, wobec których zastosowano środek wychowawczy opisany w art. 6 pkt. 6 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz.U.16.0.1654 z późn. zm.). W takim przypadku jednak wymagana jest zgoda kierownika jednostki opiekuńczo-wychowawczej, do której uczestnik został skierowany.

Więcej informacji na stronie dokariery.pl

strefa rekrutacji 1024x284

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.