Regionalny Punkt FRSE w Tarnowie

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie wygrało konkurs na Regionalny Punkt Informacyjny na rok 2020-2021, ogłoszony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE to jednostki, których celem jest docieranie z informacją o edukacyjnych programach unijnych we wszystkie regiony Polski, jak Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER (Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Projekt Szansa), program Edukacja, eTwinning.

Do zadań RPI będzie należało m.in. promowanie programów zarządzanych przez FRSE, upowszechnianie rezultatów projektów, organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych, pomoc FRSE w organizacji wydarzeń w regionie, promocja wizerunku FRSE. Dzięki prowadzeniu RPI Centrum w Tarnowie będzie miało możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia dotyczącego międzynarodowych programów edukacyjnych, nabywania przez pracowników nowych kompetencji, umiejętności i doświadczenia zawodowego. Podniesie się również prestiż instytucji w środowisku lokalnym.