Przed egzaminem zawodowym

Uczestnicy jednostek opiekuńczo-wychowawczych, kończący w tym roku naukę w OHP, rozpoczęli konsultacje przygotowujące do egzaminu zawodowego.

Lubelska WK. 13 maja z indywidualnych zajęć prowadzonych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu zacznie korzystać jeszcze kilku innych uczestników, w tym jeden wychowanek OSiW w Radzyniu Podlaskim. Konsultacje odbywają się w zawodach dekarza, murarza, kucharza i mechanika pojazdów samochodowych.

Młodzież ma okazję uzupełnić wiadomości i sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując testy egzaminacyjne z poprzednich lat. Przed właściwym egzaminem zawodowym, który zaplanowano od 22 czerwca do 9 lipca, młodzież będzie miała okazję wziąć udział w próbnym egzaminie teoretycznym z wiedzy zawodowej.

  

Małopolska WK. Kolejne już konsultacje z zakresu wiedzy zawodowej dla uczestników przystępujących w tym roku do egzaminów zawodowych odbyły się 21 maja br. w 6-2 Hufcu Pracy w Niepołomicach (zdjęcie u samej góry). Młodzież pod okiem wychowawców zmierzyła się z próbnymi testami pisemnymi udostępnionymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dotychczas, w zorganizowanych przez hufiec konsultacjach prowadzonych stacjonarnie, jak i online wzięło udział większość uczestników trzeciego rocznika. Ze względu na obowiązujący stan pandemii młodzież woli uczestniczyć w próbnych egzaminach w sposób zdalny. W trakcie tego czasu przyszli absolwenci mają szansę wykazać się wiedzą nabytą w trakcie całego okresu kształcenia w zawodzie. Wyniki są obliczane zgodnie z obowiązującym kluczem, a następnie konsultowane i omawiane z uczestnikiem.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Trzebini odbywają się konsultacje z zakresu praktycznej nauki zawodu dla uczestników zamierzających przystąpić do egzaminu zawodowego. Dotychczas, łącznie w konsultacjach prowadzonych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, uczestniczyło 12 osób. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny młodzież została podzielona na trzyosobowe zespoły, które w kolejnych dniach uczestniczą w zajęciach. Warsztatach ślusarskim, budowlanym oraz fryzjerskim uczestnicy rozwiązują przykładowe testy egzaminacyjne i przygotowują się do egzaminu praktycznego, wszystko w obowiązkowych maseczkach. W piątek, 22 maja br., przystąpią do próbnego egzaminu kwalifikacji w zawodzie i będą mieli okazję wykazać się wiedzą zdobytą w całym procesie kształcenia.

  

Podkarpacka WK. Do tej pory instruktorzy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu przesyłali młodocianym pracownikom materiały do nauki i testy w formie zdalnej za pomocą elektronicznych narzędzi komunikacji. Obecnie młodzież ma możliwość – podczas bezpośredniego spotkania z instruktorami – sprawdzenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Do przeprowadzenia konsultacji przygotowano kilka oddzielnych sal szkoleniowych wyposażonych w stanowiska komputerowe oraz nowoczesny sprzęt multimedialny, który pozwoli uczniom przyswoić bądź utrwalić zdobytą wiedzę. Aby w jak najlepszy sposób przygotować się do egzaminu zawodowego, w Ośrodku zostanie przeprowadzony do końca maja próbny egzamin teoretyczny z wiedzy zawodowej w formie stacjonarnej lub zdalnej. W obecnym roku szkolnym uczestnicy ostatniej klasy szkoły branżowej przystąpią do egzaminów w zawodach montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz kucharza.

Osoby zamieszkałe w miejscowościach znacznie oddalonych od jednostki w Iwoniczu mogą skorzystać z noclegu w internacie i całodziennego wyżywienia. W czasie konsultacji młodzież otrzyma również wsparcie i opiekę wychowawców. Z uwagi na stan epidemii wszystkich obowiązuje noszenie maseczek ochronnych, i dezynfekowanie rąk.

  

Pomorska WK. 18 maja w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Tczewie rozpoczęły się konsultacje, mające na celu pomoc młodocianym pracownikom przy nadchodzących egzaminach. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Zadaniem kucharzy było przygotowanie od podstaw spaghetti Bolognese, zupy ogórkowej oraz ziemniaczanych muffinek z warzywnym nadzieniem, natomiast cukiernicy piekli biszkopty, które następnie zostały obłożone brzoskwiniami i zalane owocową galaretką.