Promocja i rekrutacja

Przedstawicielki jaworskiego Hufca Pracy oraz tamtejszego Młodzieżowego Centrum Kariery (Dolnośląska WK) zorganizowały 10 marca spotkanie promocyjno-rekrutacyjne dla ósmoklasistów ze szkół podstawowych w Snowidzy i Targoszynie.

Na wstępie wychowawczyni hufca zapoznała młodzież z formą nauki zawodu w szkole branżowej I stopnia. Zaprezentowała rolę i zadania OHP oraz możliwość wsparcia w celu budowania własnej ścieżki kariery. Wyjaśniła również, na czym polega dualność kształcenia zawodowego i poinformowała, że obowiązek szkolny odbywa się w placówce oświatowej, a praktyczna nauka zawodu u pracodawców, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. Młodzieży zaprezentowano wykaz zawodów, w których mogą się kształcić w ramach Ochotniczych Hufców Pracy, a także możliwości zajęć dodatkowych: mistrzostwa, turnieje, programy, warsztaty edukacyjno-zawodowe, praktyki i wymiany zagraniczne.

W drugiej części spotkania młodzież spotkała się z doradcą zawodowym oraz wypełniła test preferencji zawodowych. Ósmoklasiści zostali również zachęceni do odwiedzenia siedziby Młodzieżowego Centrum Kariery w Jaworze w celu m.in. przeprowadzenia pogłębionych testów preferencji zawodowych.

Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali materiały promujące serwis internetowy dokariery.pl oraz ulotki dotyczące działalności i wsparcia, jakie oferują jednostki Ochotniczych Hufców Pracy.